Olympus兩支新f/1.2 Pro級鏡頭

oly_45_f12_030

之前一直流傳Olympus會推出共三支擁有達f/1.2大光圈定焦鏡頭,當中25mm嘅標準鏡就已經推出咗一陣子。喺大家都等緊究竟落嚟會係邊支嘅時候,兩支分別係45mm f/1.2及17mm f/1.2,等效焦距分別相當於90mm同34mm嘅鏡頭相片同價錢忽然就係網上流出。兩支鏡當然都同樣係Pro級鏡頭,配合已經推出嘅25mm f/1.2 Pro標準鏡一齊用,相信唔少高要求朋友都會覺得好期待。兩支新鏡定價同為142,560日圓,折約HK$9,900。今次兩支鏡一齊出,唔知OM用家多數會揀邊支定一炮過入晒呢?

來源:http://digicame-info.com/2017/10/45mm-f12-pro17mm-f12-pro.html

發表迴響

%d 位部落客按了讚: